;}else echo $result;}} ?> TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2 “GIÚP HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ ...

Bản quyền thuộc Trường THPT Lấp Vò 2
Địa chỉ: xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 
Điện thoại: (067) 3660349 - Email: thpt.lapvo2.dongthap@moet.edu.vn