TỔ VĂN PHÒNG

 

 

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Lâm Thị Bích Liễu

 

 

 

 

 

ĐH Kế toán

 

 

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Nguyễn Trần Kim Khuyến

 

 

 

 

 

CĐ Tin học

 

 

 

 

 

Tổ phó

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Hậu

 

 

 

 

 

Trung cấp dược

 

 

 

 

 

NV Y tế

4
Ngô Thị Mỹ Loan
CĐ thư viện thông tin
NV thư viện
5
Ngô Thị Mỹ Loan
ĐHSP
NV thiết bị6Mai Thị Hồng ChâuĐH Kỹ sư khoa học máy tínhNV CNTT

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Vụ

 

 

 

 

 

Dưới THPT

 

 

 

 

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Xuân

 

 

 

 

 

 

Dưới THPT

 

 

 

 

 

 

Bảo vệ

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Lê Kim Chi

 

 

 

 

 

Dưới THPT

 

 

 

 

 

NV Phục vụ