TỔ VĂN PHÒNG

 

STT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

1

 

 

 

Lâm Thị Bích Liễu

 

 

 

ĐH Kế toán

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Nguyễn Trần Kim Khuyến

 

 

 

 

CĐ Tin học

 

 

 

 

Tổ phó

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Huỳnh Thị Hậu

 

 

 

 

Trung cấp dược

 

 

 

 

NV Y tế

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy An

 

 

 

 

ĐHSP Hóa

 

 

 

 

NV Thiết bị

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Mai Thị Tiếp

 

 

 

 

ĐHSP Anh Văn

 

 

 

 

NV Quản sinh

6

Nguyễn Văn Nâu

Dưới THPT

Bảo vệ

 

7

Nguyễn Thành Vụ

Dưới THPT

Bảo vệ

 

8

Lê Kim Loan

Dưới THPT

NV Phục vụ