TỔ TIN HỌC

 

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

1

 

 

 

Lê Hữu Thọ

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

 

2

 

 

 

Nguyễn Bá Trung

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Tổ phó

 

 

 

3

 

 

 

Nguyễn Thị Loan Duyên

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

4

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

5

 

Dương Thị Ngọc Hương

 

ĐHSP

 

Giáo viên

 

 

 

6

 

 

 

Mai Hồng Nhung

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

7

 

 

 

Ngô Thị Mỹ Loan

 

 

 

CĐ Thư viện thông tin

 

 

 

NV thư viện

8
Nguyễn Kim Ngân
ĐHSP NN
NV CNTT