TỔ SỬ-GDCD

 

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

1

 

 

 

Trần Ngọc Trường

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

 

2

 

 

 

Đặng Thị Hồng Khang

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Tổ phó

 

 

 

3

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Ẩn

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

4

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

5

 

 

 

Đặng Thị Năm Tươi

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Thư ký hội đồng

 

 

 

 

6

 

 

 

Huỳnh Thanh Thúy

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

7

 

 

 

Nguyễn Thành Dư

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

8

 

 

 

Lê Hữu Phần

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

9

 

 

 

Bùi Thị Hồng Lạc

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên