TỔ SINH-KTNN

 

 

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Huỳnh Mai Hương

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Tổ trưởng

2
Võ Quốc Khoa Thi
ĐHSP
Tổ phó

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Trần Thị Thúy Nga

 

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Nguyễn Kinh Kha

 

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Lê Thị Ngọc Sương

 

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Phạm Thị Kiều Ngân

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên