TỔ NGỮ VĂN

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

1

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Quyên

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

 

2

 

 

 

Lê Thị Hoa

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Tổ phó

 

 

 

3

 

 

 

Nguyễn Thị Diễm Trang

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

4

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

5

 

 

 

Nguyễn Thị Đoan Trang

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Thư ký hội đồng

 

6

 

Phan Thị Kim Thanh

 

THẠC SĨ

 

Giáo viên

 

 

 

7

 

 

 

Phan Minh Nghĩa

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

8

 

 

 

Lê Thị Ngọc Cẩm

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

9

 

 

 

Trần Kim Thúy

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

10

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Ngân

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

11

 

 

 

Trần Thị Xuân Thu

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

12

 

 

 

Trần Thị Hồng Lý

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

13
Đặng Thị Bích Phương
ĐHSP
Giáo viên