TỔ NGOẠI NGỮ

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

1

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

 

2

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Dung

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Tổ phó

3
Trần Kim Phượng
ĐHSP
Giáo viên

 

 

 

4

 

 

 

Kiều Ngọc Lang

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

5

 

 

 

Võ Đoàn Thiên Trang

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

6

 

 

 

Lê Thị Hải Yến

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

7

 

 

 

Trần Ngọc Vui

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

8

 

 

 

Tạ Đăng Duy

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

9

 

 

 

Nguyễn Thị Giáng Hương

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Giáo viên
10Nguyễn Thị Diệu HiềnĐHSPGiáo viên

11

Lê Thị Anh Thư

ĐHSP

Giáo viên