TỔ LÝ-KTCN

 

 

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Nguyễn Văn Duy Lam

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Tổ trưởng

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Lê Trung Nghĩa

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Tổ phó

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Sương

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Trần Thị Diễm Thúy

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Nguyễn Thị Phương Linh

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Hồ Thị Anh Thư

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Huỳnh Thị Nguyệt Quế

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Hồ Thành Tráng

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Hà Tấn Phúc

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền Trân

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên


11
Lê Dương Hoàng Thông
ĐHSP
Giáo viên