TỔ HÓA

 

 

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Lê Thị Thúy

 

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

 

Tổ trưởng

2
Nguyễn Thị Kim Phượng
ĐHSP
Tổ phó

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Trần Thị Kim Như

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Trần Thúy Liễu

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thư

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Trần Thanh Thúy

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Trần Anh Thư

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tươi

 

 

 

 

THẠC SĨ

 

 

 

 

Giáo viên