TỔ ĐỊA

 

TT

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

HÌNH ẢNH

 

 

 

1

 

 

 

Trần Thanh Thùy

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

Tổ trưởng

2
Huỳnh Thị Thu
ĐHSP
Giáo viên

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Trinh

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Hồ Thị Kim Huệ

 

 

 

 

ĐHSP

 

 

 

 

Giáo viên

5
Đặng Tấn Đua
ĐHSP
Giáo viên

6

Lê Minh Cường Em

ĐHSP

Giáo viên