BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2

 

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

 

CHI ĐOÀN

 

CHỨC VỤ

NAM

NỮ

1

Lê Thị Ngọc Cẩm

 

1988

Giáo viên

Bí thư - UV.BTV

2

Ngô Thị Mỹ Loan

 

1988

Nhân viên

Phó Bí thư - UV.BTV

3

Huỳnh Thanh Du

2002

 

12CB2

Phó Bí thư - UV.BTV

4

Nguyễn Thị Loan Duyên

 

1986

Giáo viên

UV. BTV

5

Trần Nguyễn Kim Ngọc

 

2002

12C2

UV. BTV

6

Nguyễn Hồng Dinh

2002

 

12C1

UV.BCH

7

Nguyễn Hoài Phương

2002

 

12CB3

UV.BCH

8

Nguyễn Hồng Ngọc

 

2003

11CB5

UV.BCH

9

Trương Thị Phương Thùy

 

2003

11A3

UV.BCH

10

Võ Văn Hiệp

2003

 

11CB5

UV.BCH

11

Bùi Thị Hiền Hậu

 

2003

11A5

UV.BCH

12

Nguyễn Thanh Huy

2003

 

11CB4

UV.BCH

13

Nguyễn Ngọc Thảo Vy

 

2003

11CB5

UV.BCH

14

Phạm Công Nhựt

2004

 

10A4

UV.BCH

15

Nguyễn Tấn Phát

2004

 

10A5

UV.BCH