ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2  

  

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤNHIỆM VỤHÌNH ẢNH 
1
 


Nguyễn Văn KiệtHiệu trưởngBí thư2Bùi Thị HồngP. Hiệu trưởngP. Bí thư-CNUBKT
3
 


Huỳnh Thanh ViệtP. Hiệu trưởngUV Ban thường vụ
4
 


Lê Thị ThúyTT Hóa họcUVUBKT Đảng ủy
5
 


Lê Thị HoaTP Ngữ vănUVUBKT Đảng ủy

6
 Nguyễn Ánh Hồng
TT Địa lý
Tuyên giáo Đảng ủy
7
 


Lâm Thị Bích LiễuTT Văn phòngKế toán-Thủ quỹ
8
Hồ Thị Anh Thư
Giáo viên
Thư ký Đảng ủy

9
 Nguyễn Pha Lê
P. Hiệu trưởng
UVBCH