CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2

* Chi bộ 1

TT

Họ và tên đảng viên

Nhiệm vụ

Ngày tháng năm vào Đảng

Ghi chú

Dự bị

Chính thức

1

Nguyễn Ánh Hồng

Bí thư

22/12/2008

22/12/2009

 

2

Trần Thanh Thùy

P.Bí thư

09/02/2009

09/02/2009

 

3

Huỳnh Thanh Thúy

Chi ủy viên

27/09/2006

27/09/2007

 

4

Nguyễn Pha Lê

Đảng viên

28/08/2008

28/08/2009

 

5

Lâm Thị Bích Liễu

Đảng viên

14/12/2010

14/12/2011

 

6

Lê Minh Trị

Đảng viên

10/12/2009

10/12/2010

 

7

Huỳnh Thanh Việt

Đảng viên

16/08/2006

16/08/2007

 

8

Lê Thanh Tường

Đảng viên

19/05/2005

19/05/2006

 

9

Nguyễn Tuấn Oai

Đảng viên

14/01/2007

14/01/2008

 

10

Nguyễn Trần Kim Khuyến

Đảng viên

22/12/2012

22/12/2013

 

11

Nguyễn Minh Hỏi

Đảng viên

12/12/2013

12/12/2014

 

12

Ngô Thị Mỹ Loan

Đảng viên

22/08/2014

22/08/2015

 

13

Lê Hữu Phần

Đảng viên

16/08/2006

16/08/2007

 

14

Trần Ngọc Trường

Đảng viên

07/07/2007

07/07/2008

 

15

Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Đảng viên

09/07/2012

09/07/2013

 

16

Đặng Thị Năm Tươi

Đảng viên

09/02/2009

09/02/2010

 

17

Đặng Thị Hồng Khang

Đảng viên

19/01/2011

19/01/2012

 

18

Nguyễn Thành Dư

Đảng viên

19/05/2011

19/05/2012

 

19

Bùi Thị Hồng Lạc

Đảng viên

12/29/2014

12/29/2015

 

20

Nguyễn Thị Thùy Trinh

Đảng viên

07/07/2007

07/07/2008

 

 

* Chi bộ 2

TTHọ và tên đảng viênNhiệm vụNgày tháng năm vào ĐảngGhi chú
Dự bịChính thức
1 Lê Trung NghĩaBí thư03/02/201003/02/2011 
2 Nguyễn Quang MinhP.Bí thư19/05/200619/05/2007 
3 Bùi Phú HữuChi ủy viên27/05/201127/05/2012 
4 Nguyễn Văn KiệtĐảng viên15/06/200315/06/2004 
5 Hồ Thị Anh ThưĐảng viên02/09/200702/09/2008 
6 Hồ Thành TrángĐảng viên13/01/201113/1/1012 
7 Trần Minh TríĐảng viên22/12/200722/12/2008 
8 Nguyễn Thị Kim SươngĐảng viên14/01/200714/01/2008 
9 Nguyễn Thị Thùy TrangĐảng viên07/06/200707/06/2008 
10 Trần Thị Diễm ThúyĐảng viên14/06/200814/06/2009 
11 Võ Vạng Song TuyềnĐảng viên25/07/200925/07/2010 
12 Huỳnh Thị Nguyệt QuếĐảng viên02/09/200902/09/2010 
13 Dương Minh HùngĐảng viên03/02/201003/02/2011 
14 Lê Nhựt NamĐảng viên30/04/201230/04/2013 
15 Bùi Ngọc ThơĐảng viên03/10/201303/10/2014 
16 Nguyễn Thị Huyền TrânĐảng viên12/12/201312/12/2014 
17 Nguyễn Huỳnh Thanh TâmĐảng viên26/12/201426/12/2015 

 

* Chi bộ 3

TTHọ và tên đảng viênNhiệm vụNgày tháng năm vào ĐảngGhi chú
Dự bịChính thức
1 Lê Thị ThúyBí thư25/01/200725/01/2008 
2 Huỳnh Mai HươngP.Bí thư23/05/201123/05/2012 
3 Lê Thị Ngọc SươngChi ủy viên09/06/201209/06/2013 
4 Lê Hữu ThọĐảng viên27/10/201127/10/2012 
5 Trần Thị Kim NhưĐảng viên20/01/201120/01/2012 
6 Nguyễn Bá TrungĐảng viên24/12/201424/12/2015 
7 Trần Thanh ThúyĐảng viên14/06/200814/06/2009 
8 Nguyễn Thị Kim PhượngĐảng viên09/02/200909/02/2010 
9 Nguyễn Thanh TươiĐảng viên01/03/200701/03/2008 
10 Nguyễn Thị Loan DuyênĐảng viên22/12/201222/12/2013 
11 Nguyễn Thị Thùy TrangĐảng viên23/5/201123/5/2012 
12 Mai Hồng NhungĐảng viên09/10/201109/10/2012 
13 Trần Thị Thúy NgaĐảng viên20/1/201120/1/2012 
14 Trần Anh ThưĐảng viên22/12/201222/12/2013 
15 Dương Thị Ngọc HươngĐảng viên12/12/201312/12/2014 
16 Nguyễn Thị Minh ThưĐảng viên24/12/201424/12/2015 
17 Nguyễn Kim NgânĐảng viên14/07/201514/07/2016 

 

* Chi bộ 4

TTHọ và tên đảng viênNhiệm vụNgày tháng năm vào ĐảngGhi chú
Dự bịChính thức
1Nguyễn Thị Kim QuyênBí thư12/12/201312/12/2014 
2 Trần Kim PhượngP.Bí thư25/08/201225/08/2013 
3 Nguyễn Thị Mỹ HạnhChi ủy viên14/12/201014/12/2011 
4 Lê Thị HoaĐảng viên25/01/200725/01/2008 
5 Bùi Thị HồngĐảng viên14/06/200814/06/2009 
6 Kiều Ngọc LangĐảng viên25/10/200225/10/2003 
7 Võ Đoàn Thiên TrangĐảng viên09/11/200409/11/2005 
8 Nguyễn Thị Đoan TrangĐảng viên02/09/200902/09/2010 
9 Trần Ngọc VuiĐảng viên10/12/200910/12/2010 
10 Tạ Đăng DuyĐảng viên20/10/201120/10/2012 
11 Phạm Thị Ngọc NgânĐảng viên15/06/201215/06/2013 
12 Phan Thị Kim ThanhĐảng viên27/12/201427/12/2015 
13 Phan Minh NghĩaĐảng viên08/08/201608/08/2016