BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

 

TT

HỌ VÀ TÊN CMHS

HỌ VÀ TÊN HS

LỚP

CHỨC VỤ

1

Huỳnh Văn Chiến

Huỳnh Hữu Tài

12A2

Trưởng ban

2

Hồ Hữu Phước

Hồ Thanh Trúc

11A2

P. Trưởng ban

3

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ngô Vân Khánh

11A1

P. Trưởng ban

4

Trần Phước Lộc

Trần Huỳnh Hải Vy

11A5

P. Trưởng ban

5

Phạm Văn Giàu

Phạm  Trương Hải Nam

11CB3

P. Trưởng ban

6

Trần Văn Hải

Trần Quang Minh

10A1

Thành viên

7

Trần Văn Ngoan

Trần Quốc Hưng

10A4

Thành viên

8

Trần Hồng Cẩm

Trần Thị Trà My

10CB8

Thành viên

9

Nguyễn Thị Ngọc Ảnh

Nguyễn Tuấn Cường

11A3

Thành viên

10

Lại Thành Phong

Lại Thành Nhật Thiên

11A4

Thành viên

11

Bùi Văn Chính

Bùi Thế Nguyên

11A5

Thành viên

12

Tống Hoàng Ba

Tống Hoàng Khương

11CB3

Thành viên

13

Nguyễn Thị Thu Ba

Lại Trọng Tín

11CB8

Thành viên

14

Trần Quốc Tân

Trần Bảo Ngọc

12A1

Thành viên

15

Phạm Tấn Dồ

Phạm Tấn Trọng

12A3

Thành viên

16

Kiều Thanh Nam

Kiều Duy Lễ

12A4

Thành viên

17

Mai Ngọc Trâm

Trương Thị Phương Thuỳ

12C

Thành viên

18

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nguyễn Chí Tâm

12CB6

Thành viên

19

Đào Văn Ưng

Đào Mai Xuân Dĩ

12CB8

Thành viên