BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

 

TT

HỌ VÀ TÊN CMHS

HỌ VÀ TÊN HS

LỚP

CHỨC VỤ

1

Huỳnh Văn Chiến

Huỳnh Hữu Tài

11A3

Trưởng ban

2

Hồ Hữu Phước

Hồ Thanh Trúc

10A2

P. Trưởng ban

3

Phạm Hoàng Dũng

Phạm Lê Công Hậu

12CB4

P. Trưởng ban

4

Nguyễn Văn Hỷ

Nguyễn Thị Hồng Thắm

10A3

Thành viên

5

Lại Thành Phong

Lại Thành Nhật Thiên

10A4

Thành viên

6

Bùi Văn Chính

Bùi Thế Nguyên

10A5

Thành viên

7

Nguyễn Thị Thu Ba

Lại Trọng Tín

10CB6

Thành viên

8

Bùi Trung Giang

Bùi Trung Ba Nam

10CB7

Thành viên

9

Trần Quốc Tân

Trần Bảo Ngọc

11A1

Thành viên

10

Phạm Tấn Dồ

Phạm Tấn Trọng

11A4

Thành viên

11

Nguyễn Văn Châu

Phạm Thị Tuyết Nhung

11A4

Thành viên

12

Nguyễn Thanh Long

Nguyễn Khánh Vy

11CB2

Thành viên

13

Nguyễn Tuấn Khiêm

Nguyễn Quốc Khương

12A1

Thành viên

14

Dương Thành Long

Dương Thanh Mai

12A3

Thành viên

15

Trần Thị Nguyệt

Quách Trần Huỳnh Anh

12A4

Thành viên

16

Lê Hữu Nhất

Lê Hoàng Tam

12CB1

Thành viên

17

Tạ Trường Thành

Tạ Minh Triết

12CB3

Thành viên

18

Lê Văn Dạng

Lê Nguyễn Trí Bền

12CB5

Thành viên

19

Nguyễn Thị Ngọc Thi

Trần Ngọc Mỹ

12CB6

Thành viên