BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

 

TT

HỌ VÀ TÊN CMHS

HỌ VÀ TÊN HS

LỚP

CHỨC VỤ

1

Trần Phước Lộc

Trần Huỳnh Hải Vy

12CB1

Trưởng ban

2

 Hồ Hữu Phước

Hồ Thanh Trúc

12A2

Phó trưởng ban

3

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ngô Quang Huy

10A5

Phó trưởng ban

4

Trần Ngọc Hạnh

Nguyễn Trần Phú

12A1

Thành viên

5

Tống Thanh Vũ

Tống Kim A San

12A3

Thành viên

6

Lại Thành Phong

Lại Thành Nhật Thiên

12A4

Thành viên

7

Trần Văn Tiến

Trần Quang Phát

12C1

Thành viên

8

Tống Hoàng Ba

Tống Hoàng Khương

12C2

Thành viên

9

Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Võ Thùy Duy

12C3

Thành viên

10

Trương Hữu Phúc

Trương Thị Tú Trinh

12C4

Thành viên

11

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Duyên

12C5

Thành viên

12

Phan Văn Quý 

Phan Thị Diểm        

12C6

Thành viên

13

Trương Hoàng Xuyên

Trường Hoàng Khắc Duy

12CB2

Thành viên

14

Bùi Thị Mộng Trinh

Tiêu Thị Như Thuỷ

12CB3

Thành viên

15

Trần Văn Hải

Nguyễn Quang Minh

11A1

Thành viên

16

Nguyễn Thị Thu Hồng

Bùi Thị Hồng Thắm

11A2

Thành viên

17

Nguyễn Thị Hồng Nhiều

Nguyễn Thị Yến Nhi

11A3

Thành viên

18

Nguyễn Văn Chưởng

Nguyễn Thị Huỳnh Như

11A4

Thành viên

19

Lê Thị Thắm

Nguyễn Lê hoàng Kim

11A5

Thành viên

20

Nguyễn Thanh Thùy

Phạm Gia Bảo

11C1

Thành viên

21

Võ Tiến Sĩ

Võ Trần Như Ý

11C2

Thành viên

22

Lê Văn Liệt

Lê Hoàng Hạ

11C3

Thành viên

23

Phạm Tấn Hải

Phạm Tấn Đăng Khoa

11CB1

Thành viên

24

Lê Ngọc Huyền Trang

Nguyễn Ngọc Thanh Xuân

11CB2

Thành viên

25

Lê Minh Phúc

Lê Thị Yến Linh

11CB3

Thành viên

26

Nguyễn Văn Sớm

Nguyễn Thị Thanh Lan

11CB4

Thành viên

27

Nguyễn Thị Thu Ba

Lại Trọng Tín

11CB5

Thành viên

28

Nguyễn Thanh Tài

Nguyễn Chế Gia Linh

10A1

Thành viên

29

Nguyễn Văn Tròn

Nguyễn Thanh Bình

10A2

Thành viên

30

Lê Thị Mỹ Trang

Đoàn Lê Tiến Đạt

10A3

Thành viên

31

Trịnh Hoàng Đạo

Trịnh Trần Song Lam

10A4

Thành viên

32

Hồ Đăng Vĩnh

Hồ Đăng Thái Hòa

10A6

Thành viên

33

Hồ Ngọc Đông 

Hồ Thanh Xuân

10CB1

Thành viên

34

Lại Thị Tuyết Dung

Kiều Quốc Bảo

10CB2

Thành viên

35

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Lưu Đình Hải

10CB3

Thành viên

36

Nguyễn Hữu Trọng

Nguyễn Phạm Đăng Khiêm

10CB4

Thành viên

37

Lê Thị Hồng Son

Trần Ngọc Minh Thư

10CB5

Thành viên

38

Nguyễn Văn Năm

Nguyễn Nhật Trí Nhân

10CB6

Thành viên

39

Trần Văn Sang

Trần Văn Bảo

10CB7

Thành viên

40

Trần Thị Ngọc Diễm

Trần Như Ý

10CB8

Thành viên