THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG

Năm học

Thành tích

Ghi chú

2018-2019 - Tập thể lao động xuất sắc
 - Nhận cờ UBND Tỉnh
 
2017-2018

 - Tập thể lao động xuất sắc

 - Bằng khen của Bộ Giáo Dục

 
2016-2017

 - Tập thể lao động xuất sắc

 - Nhận cờ UBND Tỉnh

 

2015-2016

 - Huân chương lao động hạng 2

 - Nhận cờ UBND Tỉnh

 

2014-2015

 Nhận cờ Thủ tướng chính phủ

 

2013-2014

 Tập thể lao động xuất sắc

 

2012-2013

 Trường đạt chuẩn Quốc gia

 

2008-2009

 Huân chương lao động hạng 3