THÀNH TÍCH GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

1. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:

 

 

TT

 

HỌ TÊN

 

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

 

NĂM HỌC ĐẠT

 

HÌNH ẢNH

 

GHI CHÚ

 

 

 

1

 

 

 

Bùi Phú Hữu

 

 

 

ĐHSP Toán

 

 

 

2002-2003

 

 

 

2

 

 

Huỳnh Anh Tuấn

 

 

ĐHSP Toán

 

 

2008-2009

 

 

 

 

3

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Trang

 

 

 

ThS Toán

 

 

 

2010-2011

 

 

 

 

4

 

 

 

 Nguyễn Quang Minh

 

 

 

ThS Toán

 

 

 

2012-2013

 

 

 

 

5

 

 

 

Lê Nhựt Nam

 

 

 

ĐHSP Toán

 

 

 

2012-2013

 
6
 


Nguyễn Thúy KiềuĐHSP Toán2016-2017
 7
 


Hồ Thị Anh Thư
 


ĐHSP Lý
 


2006-2007
 

 

 

 

8

 

 

 

Nguyễn Văn Duy Lam

 

 

 

ĐHSP Lý

 

 

 

2008-2009

 

 

 

 

9

 

 

 

Lê Trung Nghĩa

 

 

 

ĐHSP Lý

 

 

 

2010-2011

 
10
 


Hồ Thành TrángĐHSP Lý
 


2010-2011
 

 

 

11

 

 

 Huỳnh Thị Nguyệt Quế

 

 

ĐHSP Lý

 

 

2012-2013

 

 

 

12

 

 

Nguyễn Thị Phương Linh

 

 

ĐHSP Lý

 

 

2012-2013

 

13 
Trần Thị Diễm Thúy
ĐHSP Lý

 

 

 

2016-2017

 

 

 

14

 

 

Lê Thị Thúy

 

 

ThS Hóa

 

 

2012-2013

 


15
 Nguyễn Thanh Tươi

ĐHSP Hóa
 2010-2011

 
16
Nguyễn Thị Minh Thư
ĐHSP Hóa
2020-2021
 
17
Trần Thị Thúy Nga
ThS Sinh
2020-2021
 

 

 

 

18

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Quyên

 

 

 

ĐHSP Văn

 

 

 

2006-2007

 

 

Viên phấn vàng

19
Trần Kim Thúy
ThS Văn
2020-2021
 

 

 

 

20

 

 

 

 Nguyễn Thị Thúy Ngọc

 

 

 

ThS Sử

 

 

 

2006-2007

 

 

 

 

21

 

 

 

Trần Ngọc Trường

 

 

 

ThS Sử

 

 

 

2004-2005

 

 

 

22

 

 

Đặng Thị Năm Tươi

 

 

ĐHSP Sử

 

 

2012-2013

 

 

Viên phấn vàng
23
 


Trần Thanh Thùy
 


ĐHSP Địa2008-2009
 
24
 Nguyễn Ánh Hồng
 ĐHSP Địa

2012-2013
 

 

 

 

25

 

 

 

 Lê Thị Hải Yến

 

 

 

ĐHSP Ngoại ngữ

 

 

 

2012-2013

 
26Nguyễn Thị Phương DungĐHSP Ngoại ngữ2016-2017
 
27
Tạ Đăng Duy
ĐHSP Ngoại ngữ
2020-2021
 

 

 

28

 

 

Nguyễn Pha Lê

 

 

ThS QL

 

 

2010-2011

 

 

Viên phấn vàng

 

 

29

 

 

Lê Minh Hỏi

 

 

ĐHSP Thể dục

 

 

2012-2013

 

 

 

30

 

 

Võ Thanh Em

 

 

ĐHSP Thể dục

 

 

2012-2013

 

 

 

2. Sáng kiến kinh nghiệm – NCKHSP cấp tỉnh

 

 

NĂM HỌC

 

 GIẢI A

 

 

GIẢI B

 

GIẢI C

 

TỔNG CỘNG

 

GHI CHÚ

2020 - 2021   19Đạt
2018 - 2019   31Đạt
2017-201814914 
2016-20171236 

2015-2016

2

2

16

20

 

2014-2015

2

6

12

20

 

2013-2014

 

2

1

3