THÀNH TÍCH GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

1. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:

 

 

TT

 

HỌ TÊN

 

 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

 

 

NĂM HỌC ĐẠT

 

HÌNH ẢNH

 

GHI CHÚ

1

 Bùi Phú Hữu

ĐHSP Toán

 2002-2003

 

2

 Huỳnh Anh Tuấn

ĐHSP Toán

 2008-2009

 

3

 Nguyễn Thị Thùy Trang

ThS Toán

 2010-2011

 

4

 Nguyễn Quang Minh

ThS Toán

2012-2013

 

5

 Lê Nhựt Nam

ĐHSP Toán

2012-2013

 

6 Nguyễn Thúy KiềuĐHSP Toán2016-2017 
7 Bùi Ngọc ThơĐHSP Toán2016-2017 
8 Hồ Thị Anh Thư ĐHSP Lý 2006-2007 

9

 Nguyễn Văn Duy Lam

ĐHSP Lý

2008-2009

 

10

 Lê Trung Nghĩa

ĐHSP Lý

2010-2011

 

11 Hồ Thành TrángĐHSP Lý 2010-2011 

12

 Huỳnh Thị Nguyệt Quế

ĐHSP Lý

2012-2013

 

13

 Nguyễn Thị Phương Linh

ĐHSP Lý

2012-2013

 

14 Trần Thị Diễm ThúyĐHSP Lý

2016-2017

 

15

 Lê Thị Thúy

ThS Hóa

2012-2013

 

16 Nguyễn Thanh TươiĐHSP Hóa 2010-2011

 

17

 Nguyễn Thị Kim Quyên

ĐHSP Văn

2006-2007

Viên phấn vàng

18

 Nguyễn Thị Thúy Ngọc

 ThS Sử

2006-2007

 

19

 Trần Ngọc Trường

ThS Sử

2004-2005

 

20

 Đặng Thị Năm Tươi

ĐHSP Sử

2012-2013

Viên phấn vàng

21 Trần Thanh Thùy ĐHSP Địa2008-2009 
22 Nguyễn Ánh Hồng ĐHSP Địa2012-2013 

23

 Lê Thị Hải Yến

ĐHSP Anh văn

2012-2013

 

24 Nguyễn Thị Phương DungĐHSP Anh văn2016-2017 

25

 Nguyễn Pha Lê

ThS QL

2010-2011

Viên phấn vàng

26

 Lê Minh Hỏi

 ĐHSP Thể dục

2012-2013

 

27

 Võ Thanh Em

ĐHSP Thể dục

2012-2013

 

 

 

2. Sáng kiến kinh nghiệm – NCKHSP cấp tỉnh

 

 

NĂM HỌC

 

 GIẢI A

 

 

GIẢI B

 

GIẢI C

 

TỔNG CỘNG

 

GHI CHÚ

2018 - 2019   31Đạt
2017-201814914 
2016-20171236 

2015-2016

2

2

16

20

 

2014-2015

2

6

12

20

 

2013-2014

 

2

1

3