HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA

Năm học

Cấp tỉnh

Cấp quốc gia

Ghi chú

Giải I

Giải II

Giải III

Giải KK

Tổng cộng

Giải I

Giải II

Giải III

Giải KK

Tổng cộng

2021-2022152917      
2020-2021 238       
2019-2020 34512      
2018-2019136818      
2017-2018 4111429 1  1 Môn Sử
2016-2017 113721      

2015-2016

1

1

4

14

20

 

 

 

 

 

 

2014-2015

 

3

7

14

24

 

 

1

 

1

Môn Địa

2013-2014

 

1

9

11

21

 

 

 

 

 

 

2012-2013

 

3

4

6

13

 

 

 

 

 

 

2011-2012

1

3

 

6

10

 

1

 

 

1

Môn Địa

2010-2011

 

2

1

4

7

 

 

 

 

 

 

2009-2010

 

 

3

2

5