HỘI THI KHÁC

 1. Hội thi văn nghệ học đường

Năm học

Giải I

Giải II

Giải III

Giải KK

Tổng cộng

Ghi chú

2020-2021 131 Giải ba toàn đoàn
2019-202012 1 Giải nhất toàn đoàn
2018-2019 21 3Giải nhì toàn đoàn
2017-2018 2114 Giải nhì toàn đoàn
2016-2017 1 12 

2015-2016

 

1

1

 

2

 

2014-2015

1

2

1

 

4

Giải nhì toàn đoàn

2013-2014

 

1

2

 

3

 

2012-2013

 

1

2

 

3

 

2011-2012

 

1

1

 

2

 

2010-2011

 

 

1

1

2

 

2009-2010

 

 

 

1

1

 

 

2. Hội thi khoa học, kỹ thuật

Năm học

Giải I

Giải II

Giải III

Giải IV

Tổng cộng

Ghi chú

2021-2022

1

 

 

1

2

 

 

2020-2021

 

 1

 

 

2

 

 

3

 1 giải tư cấp Quốc gia

3. Hội thi thí nghiệm thực hành

Năm học

Giải I

Giải II

Giải III

Giải KK

Tổng cộng

Ghi chú

2017-2018 2215 
2016-2017  336 

2015-2016

 

2

1

1

4

 

2013-2014

 

1

4

1

6

 

2012-2013

2

1

2

2

7

 

2011-2012

 

2

2

1

5

 

2010-2011

1

1

2

 

4

 

 

4. Hội thi Hội khỏe phù đổng

Năm học

Vàng

Bạc

Đồng

KK

Tổng cộng

Ghi chú

2020-2021869 23 
2018-2019221 5 
2017-2018     Không tổ chức
2016-2017     Không tổ chức

2015-2016

2

8

4

 

14

 

2014-2015

 

 

 

 

 

Không tổ chức

2013-2014

5

5

1

 

11

 

2012-2013

 

 

 

 

 

Không tổ chức

2011-2012

1

2

1

 

4

 

 

5. Hội thao Điền kinh

Năm học

Vàng

Bạc

Đồng

KK

Tổng cộng

Ghi chú

2019-2020

2

 

2

 

4

 

 

6. Hội thao GDQP - AN

Năm học

Giải I

Giải II

Giải III

Giải KK

Tổng cộng

Ghi chú

2016-2017

1

1

5

 

7

 Giải II toàn Đoàn

 

7. Hội thi vẽ tranh - kỷ thuật

Năm học

Giải I

Giải II

Giải III

Giải KK

Tổng cộng

Ghi chú

2014-2015

 

1

 

 

1

 

2013-2014

 

 

2

1

3

 

2012-2013

 

2

 

3

5

 

2011-2012

 

 

2

 

2

 

2010-2011

 

1

1

3

5

 

 

8. Hội thi Máy tính cầm tay

Năm học

Giải I

Giải II

Giải III

Giải KK

Tổng cộng

Ghi chú

2015-2016

3

 

 

3

6

 

2013-2014

1

 

1

4

6

 

2012-2013

 

1

2

4

7

 

2011-2012

 

1

 

1

2

 

2010-2011

 

 

1

2

3