BAN BIÊN TẬP WEBSITE TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2
 

TT

HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

 Nguyễn Văn Kiệt

 Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

 Bùi Thị Hồng

 P. Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

 Nguyễn Pha Lê

 P. Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

4

 Lê Hữu Thọ

 TT tổ Tin học

Quản trị website

5

 Nguyễn Ánh Hồng

 TT tổ Địa lý

Thành viên

6 Trần Kim ThúyBí thư Đoàn trườngThành viên

7

 Lê Thị Ngọc Cẩm

 Phó Bí thư Đoàn trường

Thành viên

8

 Lâm Thị Bích Liễu

 TT tổ Văn phòng

Thành viên