BAN BIÊN TẬP WEBSITE TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2
 

TT

HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

 Nguyễn Văn Kiệt

 Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

 Bùi Thị Hồng

 P. Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

 Nguyễn Pha Lê

 P. Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

4

 Lê Hữu Thọ

 TT Tổ Tin học

Quản trị website

5

Nguyễn Thị Kim Quyên

 TT Tổ Ngữ văn

Thành viên

6  Nguyễn Ánh HồngTT Tổ Địa lýThành viên

7

 Lâm Thị Bích Liễu

 TT Tổ Văn phòng

Thành viên