THÔNG BÁO THU QUỸ NĂM HỌC 2016-2017

            

THÔNG BÁO

Về việc thu quỹ năm học 2016-2017

            

            Căn cứ công văn số: 39/2016/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc qui định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm học 2016-2017;

            Thực hiện công văn số: 1176/SGD ĐT-KHTC ngày 30/8/2016 của Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu từ năm học 2016-2017;

             Nay trường THPT Lấp Vò 2 thực hiện thu quỹ trong năm học 2016-2017 như sau:

 

TT

Khoản thu

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Ghi chú

1

Học phí

360.000

360.000

360.000

Tính 9 tháng/năm

2

BHTN

100.000

100.000

100.000

01 năm (tự nguyện)

3

BHYT

457.380

457.380

457.380

01 năm

4

Vệ sinh

18.000

18.000

18.000

Tính 9 tháng/năm

5

Học bạ

6.000 đ

 

 

03 năm học

6

Hội phí

Do phụ huynh đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện

7

Sổ Liên Lạc

6.000 đ

6.000 đ

6.000 đ

Tính 9 tháng/năm

 

  - Thu vào các giờ ra chơi buổi sáng, buổi chiều.

  - Thu vào chiều thứ 5 (hoạt động NGLL)

  - Thu vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm (Tiết 5 ngày thứ bảy hàng tuần)

  * Người phụ trách thu:

          + Khối 10: Cô Nguyễn Trần Kim Khuyến – SĐT: 0989 082 076

          + Khối 11: Cô Nguyễn Thị Thùy Trang – SĐT: 0125 767 5674

   * Ghi chú:     

               Khối 11 từ ngày 07/11/2016 Cô Lâm Thị Bích Liễu sẽ phụ trách thu, SĐT: 0949 199 881

          + Khối 12: Cô Nguyễn Kim Ngân – SĐT: 0164 957 8034

   * Quyết toán các loại quỹ trong tháng 11/2016.

   * Qui định khen thưởng cho lớp:

        + Lớp nào quyết toán xong trước cuối tháng 09/2016 khen thưởng 200.000đ/lớp đối với quỹ học phí, hội phí và quỹ khác.

        + Lớp nào quyết toán xong trước cuối tháng 10/2016 khen thưởng 100.000đ/lớp đối với quỹ học phí, hội phí và quỹ khác.

          + Lớp có tỉ lệ tham gia BHTN và BHYT cao (98%) khen thưởng 100.000đ/lớp (hai loại Bảo hiểm).

    * Các trường hợp miễn giảm Học phí, Hội phí 100%:

     - Mỗi lớp được miễn 01 suất Học phí (do GVCN gửi danh sách lên).

     - Học sinh thuộc hộ nghèo, con thương binh hạng A1, liệt sĩ.

    * Các trường hợp miễn giảm Học phí, Hội phí 50%: Học sinh thuộc hộ cận nghèo theo quy định.

   * Các trường hợp miễn giảm BHTN 50%: Học sinh thuộc hộ nghèo theo quy định, con thương binh hạng A1, liệt sĩ.

    * Các trường hợp miễn giảm BHYT 100% : Học sinh thuộc hộ nghèo theo quy định.

     Trên đây là thông báo thu quỹ năm học 2016-2017 của Trường THPT Lấp Vò 2./.

 

Nơi nhận:

- Niêm yết;

- Văn phòng;

- Lưu: VT, Kh, 03b.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Văn Kiệt