HỘI KHUYẾN HỌC

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

 Nguyễn Văn Kiệt

Hiệu trưởng

Chủ tịch

2

 Huỳnh Thanh Việt

P. Hiệu trưởng

P. Chủ tịch

3

 Trần Thanh Thùy

CT Công đoàn

P. Chủ tịch

4

 Nguyễn Văn Tài

Trưởng ban CMHS

Ủy viên

5

 Huỳnh Văn Chiến

P.Trưởng ban CMHS

Ủy viên

6

 Nguyễn Pha Lê

BT Đoàn trường

Ủy viên

7

 Nguyễn Thị Kim Quyên

TT Ngữ văn

Ủy viên

8

 Lê Minh Hiền

BT Chi đoàn

Ủy viên

9

 Nguyễn Ánh Hồng

TT Địa

Ủy viên

10

 Nguyễn Văn Duy Lam

TT Lý-KTCN

Ủy viên

11

 Lê Thị Thúy

TT Hóa

Ủy viên

12

 Nguyễn Kim Ngân

Hội LHTN

Ủy viên

 

Tin bài gần đây