HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN

TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

LỚP

NHIỆM VỤ

NAM

NỮ

1

 Lê Thị Ngọc Cẩm

 

x

Giáo viên

Chủ tịch

2

 Nguyễn Bá Trung

x

 

Giáo viên

P. Chủ tịch

3

 Nguyễn Ngọc Huyền

 

x

11A1

Thư kí

4

 Trần Yến Nhi

 

x

11A1

Ủy viên

5

 Võ Thị Bích Ngọc

 

x

11A1

Ủy viên

6

 Tô Nhị Anh Thư

 

x

11A2

Ủy viên

7

 Lại Đắc Khoa

x

 

11A4

Ủy viên

8

 Hồ Thị Cẩm Tiên

 

x

11A4

Ủy viên

9

 Trần Yến Nhi

 

x

11A4

Ủy viên

10

 Võ Thái Hòa

x

 

11B

Ủy viên

11

 Phạm Thị Hải Yến

 

x

12A1

Ủy viên

12

 Lê Thị Như Quỳnh

 

x

12A1

Ủy viên

13

 Nguyễn Thị Huỳnh Như

 

x

12CB2

Ủy viên

 

 

Tin bài gần đây