BAN ĐẠI DIỆN CMHS
 

TT

HỌ VÀ TÊN PH

HỌ VÀ TÊN HS

LỚP

CHỨC VỤ

1

 Nguyễn Văn Tài

 Nguyễn Thành Trí

 12CB2

Trưởng ban

2

 Huỳnh Văn Chiến

 Huỳnh Hữu Tâm

 11A4

P.Tr ban

3

 Nguyễn Văn Tèo

 Nguyễn Hồng Hữu Hậu

11CB2

P.Tr ban

4

 Nguyễn Tuấn Khiêm

 Nguyễn Quốc Khương

10A1

Thành viên

5

 Hồ Đăng Thành

 Hồ Ngọc Ánh

10A2

Thành viên

6

 Dương Thành Long

 Dương Thanh Mai

10A3

Thành viên

7

 Lê Hữu Nhất

 Lê Hoàng Tam

10A5

Thành viên

8

 Lê Thị Kim Ngọc

 Nguyễn Cao Kỳ

10CB1

Thành viên

9

 Lê Minh Phúc

 Lê Minh Quân

10CB2

Thành viên

10

 Lê Văn Dạng

 Lê Nguyễn Trí Bền

10CB5

Thành viên

11

 Nguyễn Văn Dũng

 Nguyễn Quốc Khanh

11A2

Thành viên

12

 Bùi Thanh Nhơn

 Bùi Thị Thảo Ngân

11A3

Thành viên

13

 Nguyễn Thị Mai Xuân

 Trần Gia Bảo

11AV

Thành viên

14

 Bùi Thanh Long

 Bùi Lê Thu An

12A4

Thành viên

15

 Nguyễn Văn Tròn

 Nguyễn Thanh Trường

12A2

Thành viên

16

 Thái Minh Thống

 Thái Thị Kim Thuy

12A6

Thành viên

17

 Nguyễn Thị Thu Tư

 Võ Trọng Khanh

12A5

Thành viên

18

 Lê Văn Khê

 Lê Hữu Phúc

12CB1

Thành viên

19

 Trần Thị Thúy

 Nguyễn Trần Đăng Khoa

12CB3

Thành viên

20

 Bạch Thị Thu Vân

 Lê Trọng Nghĩa

12CB4

Thành viên

 
Tin bài gần đây