BAN BIÊN TẬP WEBSITE TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 2

TT

HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

 Nguyễn Văn Kiệt

 Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

 Bùi Thị Hồng

 P. Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3

 Huỳnh Thanh Việt

 P. Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

4

 Lê Hữu Thọ

 TT Tin học

Quản trị website

5

 Nguyễn Pha Lê

P. Hiệu trưởng 

Cộng tác viên

6

 Trần Thanh Thùy

 CT. Công đoàn

Cộng tác viên

7

 Lê Minh Trị

 P.CT Công đoàn

Cộng tác viên

8

 Nguyễn Trần Kim Khuyến

 TP Văn phòng

Cộng tác viên

9

 Mai Hồng Nhung

 Giáo viên

Cộng tác viên

10

 Trần Minh Trí

 TT Toán

Cộng tác viên

11

 Nguyễn Văn Duy Lam

 TT Lý-KTCN

Cộng tác viên

12

 Lê Thị Thúy

 TT Hóa

Cộng tác viên

13

 Huỳnh Mai Hương

 TT Sinh

Cộng tác viên

14

 Nguyễn Thị Kim Quyên

 TT Ngữ văn

Cộng tác viên

15

 Trần Ngọc Trường

 TT Sử-GDCD

Cộng tác viên

16

 Nguyễn Ánh Hồng

 TT Địa

Cộng tác viên

17

 Trần Kim Phượng

 TT Ngoại ngữ

Cộng tác viên

18

 Lê Thanh Tường

 TT Thể dục-GDQP

Cộng tác viên

19

 Nguyễn Bá Trung

 TP Tin học

Cộng tác viên