TỔ TOÁN

 

STT HỌ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ HÌNH ẢNH
1  Trần Minh Trí THẠC SĨ Tổ trưởng
2  Nguyễn Thị Thùy Trang THẠC SĨ Tổ phó
3  Nguyễn Thiện Phước ĐHSP Giáo viên
4  Bùi Phú Hữu ĐHSP Giáo viên
5  Huỳnh Anh Tuấn ĐHSP Giáo viên
6  Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm ĐHSP Giáo viên
7  Dương Minh Hùng ĐHSP Giáo viên
8  Nguyễn Quang Minh THẠC SĨ Giáo viên
9  Trần Thị Diễm Thúy ĐHSP Giáo viên  
10  Lê Nhựt Nam ĐHSP Giáo viên
11  Lê Thị Mỹ Hằng ĐHSP Giáo viên
12  Võ Vạng Song Tuyền ĐHSP Giáo viên
13  Nguyễn Thúy Kiều ĐHSP Giáo viên
14  Bùi Ngọc Thơ ĐHSP Giáo viên