LỊCH THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017 - 2018

 

               * Lớp 12 (GDPT và GDTX): BUỔI SÁNG    

 

 

     * Lớp 11: BUỔI SÁNG    

  

 

              * Lớp 10: BUỔI CHIỀU   

 

- Giờ tập trung:

        + Học sinh: BUỔI SÁNG 6 giờ 55;        BUỔI CHIỀU 13 giờ

        + Giáo viên: BUỔI SÁNG 6g45;            BUỔI CHIỀU 12g45

Tin bài gần đây