THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN NĂM 2017
 
Nhà trường thông báo đến các em học sinh lớp 12 năm học: 2016 - 2017 như sau:
 
Các em tập trung tại trường lúc 08giờ00 ngày 09/07/2017 để được hướng dẫn thay đổi nguyễn vọng đăng ký xét tuyển và thực hành thủ trên hệ thống của Bộ Giáo dục. Đề nghị các em có mặt đúng thời gian quy định. Khi đi nhớ mang theo phiếu số 2.
 
Từ ngày 09/7/2017 đến ngày 11/7/2017 Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến. Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo thông báo cho thí sinh biết để tham gia đồng thời lưu ý đây chỉ là giai đoạn chạy thử phần mềm giúp thí sinh làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến. Kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 15/7/2017.
 
 
 
Tác giả: Lê Minh Trị