Danh sách File
# Số/Ký hiệu Ngày Tóm tắt
1 102 11/30/2018 ĐỀ THAM KHẢO CHƯƠNG 2 GIẢI TÍCH KHỐI 11
2 101 11/5/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THÁNG 11 MÔN VẬT LÝ KHỐI 11 THAM KHẢO
3 100 11/5/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THÁNG 11 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 THAM KHẢO
4 99 11/5/2018 ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA 45 PHÚT HÌNH HỌC LỚP 10
5 98 10/25/2018 CÔNG KHAI NHÂN SỰ
6 97 10/25/2018 CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 96 10/25/2018 CÔNG KHAI CSVC
8 93 10/19/2018 BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 1,2 HÌNH HỌC LỚP 12
9 91 10/19/2018 MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO KIỂM TRA 45 PHÚT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG I, II
10 95 10/19/2018 CÔNG KHAI TÀI CHÍNH
11 94 10/18/2018 BÀI TẬP ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT THÁNG 11 MÔN LÝ LỚP 12 NÂNG CAO
12 92 10/18/2018 BÀI TẬP ÔN TẬP LƯỢNG GIÁC LỚP 11
13 KH Số 07/KH-SGD ĐT ngày 19/01/2018 công tác CCHC NN năm 2018 của Ngành GDĐT 10/5/2018 Kế hoạch CCHC năm 2018
14 57 9/4/2018 CÔNG VĂN số 160/SGDĐT-TTr ngày 15/8/2018 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DẠY HỌC 02 BUỔI/NGÀY VÀ DẠY THÊM HỌC THÊM thay thế VĂN BẢN SỐ 28/SGDĐT-TTr ngày 27/02/2018
15 56 5/19/2018 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 21.05.2018 ĐẾN 26.05.2018
16 55 4/18/2018 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN LÝ LỚP 11
17 54 4/18/2018 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN LÝ LỚP 10
18 53 4/18/2018 ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN LÝ KHỐI 12
19 52 4/18/2018 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 10
20 51 4/18/2018 ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 11
21 50 4/18/2018 ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN KHỐI 12
22 49 4/3/2018 Công văn số 352/SGDĐT-TCCB về việc thực hiện việc chuyển công tác, xét tuyển đặc cách đối với viên chức ngành giáo dục năm 2018
23 48 4/3/2018 Mẫu đơn xin chuyển công tác
24 47 4/3/2018 Quyết định số 53/QĐ-UBND-HC ban hành Quy chế xét chuyển công tác, tuyển đặc cách đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
25 46 4/3/2018 Hướng dẫn số 45/HD-SGDĐT-SNV về việc thực hiện chuyến công tác, tuyển dụng đặc cách đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
26 45 3/23/2018 VĂN BẢN TRIỂN KHAI THI THPT QUỐC GIA 2018
27 44 3/13/2018 ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN KHỐI 12 CHƯƠNG SỐ PHỨC
28 46 3/12/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 - THÁNG 3
29 45 3/12/2018 ĐỀ KIỂM TRA 15P THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ KHỐI 11- THÁNG 3
30 44 3/12/2018 ĐỀ KIỂM TRA 15P THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ KHỐI 10CB - THÁNG 3
31 44 3/12/2018 ĐỀ KIỂM TRA 15P THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ KHỐI 10CB - THÁNG 3
32 43 3/12/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THAM KHẢO MÔN TOÁN KHỐI 11 - THÁNG 3
33 42 3/12/2018 ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC CHƯƠNG 3 LỚP 10CB
34 41 3/9/2018 DANH SÁCH ỦNG HỘ VĂN NGHỆ MỪNG XUÂN 2018
35 40 2/8/2018 THÔNG TIN BÁO CHÍ TUẦN
36 39 2/7/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THAM KHẢO MÔN TOÁN KHỐI 11 - THÁNG 1+2
37 38 2/7/2018 ĐỀ KIỂM TRA 15P THAM KHẢO MÔN TOÁN KHỐI 11 - THÁNG 1+2
38 37 2/7/2018 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 - THÁNG 1+2
39 36 2/7/2018 ĐỀ KIỂM TRA 15P THAM KHẢO MÔN VẬT LÝ KHỐI 10CB - THÁNG 1+2
40 35 12/25/2017 PHÂN CÔNG COI THI HK1 NĂM HỌC 2017 2018 KHỐI 10 VÀ KHỐI 11_ĐIỀU CHỈNH
41 34 11/23/2017 VĂN BẢN DẠY THÊM - HỌC THÊM
42 33 11/18/2017 ĐỀ KIỂM TRA MẪU MÔN LÝ THÁNG 11
43 32 11/18/2017 ĐỀ KIỂM TRA MẪU MÔN TOÁN THÁNG 11
44 31 10/18/2017 MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI HỌC SINH ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2016-2017
45 30 10/13/2017 ĐỀ THAM KHẢO MÔN TOÁN, LÝ THÁNG 10
46 29 7/13/2017 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG 2017
47 TL 05 2017 5/10/2017 ĐỀ THI TN THPT QG THAM KHẢO 2017
48 0805 5/8/2017 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08 THÁNG 05 NĂM 2017 KHỐI 12
49 13 4/17/2017 THỜI KHÓA BIỂU MỚI ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2017 CÓ ĐIỀU CHỈNH
50 12 4/16/2017 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17 THÁNG 04 NĂM 2017(FILE EXCEL)
51 27 4/9/2017 10 ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 ĐỀ XUẤT MÔN HÓA
52 TL.T4.2016 4/6/2017 TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TOÁN 3 KHỐI THÁNG 4
53 26 4/4/2017 ĐỀ KIỂM TRA 3 KHỐI MÔN TOÁN THÁNG 3
54 25 4/4/2017 ĐỀ KIỂM TRA 3 KHỐI MÔN LÝ THÁNG 3
55 53/QĐ-UBND.HC 3/29/2017 QUYẾT ĐỊNH XÉT CHUYỂN CÔNG TÁC, XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH TỪ NĂM 2016
56 24 3/21/2017 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ 2 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12
57 TL 03 2017 3/20/2017 TÀI LIỆU TOÁN 3 KHỐI THÁNG 3
58 23 3/18/2017 CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
59 22 3/18/2017 LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
60 21 3/7/2017 ĐỀ THAM KHẢO THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA
61 20 2/27/2017 ĐỀ KIỂM TRA 3 KHỐI MÔN TOÁN THÁNG 1+2
62 19 2/27/2017 ĐỀ KIỂM TRA 3 KHỐI MÔN LÝ THÁNG 1+2
63 18 2/27/2017 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/02/2017 CÓ ĐIỀU CHỈNH - (DO LÀ FILE EXCEL NÊN GIÁO VIÊN CÓ THỂ TẢI VỀ XEM)
64 17 2/24/2017 ĐỀ KIỂM TRA TỪ TRƯỜNG
65 16 2/24/2017 BÀI TẬP TỪ TRƯỜNG
66 15 2/22/2017 TÓM TẮT KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
67 14 2/14/2017 LÝ THUYẾT VÀ CÁC DẠNG BÀI TẬP CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG
68 CBTL.TOÁN 02.2017 2/13/2017 TOÁN 1,2.2017
69 13 2/4/2017 Công văn 68-Triển khai thực hiện Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT
70 12 12/21/2016 BÀI TẬP ÔN THI HK1 MÔN LÝ LỚP 11
71 11 12/19/2016 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/12/2016 (KHỐI 12 THI HK1) CÓ ĐIỀU CHỈNH
72 10 12/7/2016 Hệ thống hóa kiến thức môn Lý - Khối 12
73 9 12/7/2016 Ôn tập HK1 môn Lý - Khối 10
74 TL.T1.12.2016 12/4/2016 TÀI LIỆU TOÁN THÁNG 12
75 8 12/2/2016 Cấu trúc câu hỏi và bài tập ôn thi hk1 khối 11 môn Vật lý
76 7 12/2/2016 Đề xuất đề thi HK1 khối 12 môn Địa tham khảo
77 6 11/23/2016 Đề xuất đề thi HK1 khối 12 môn Văn tham khảo
78 5 11/23/2016 Đề xuất đề thi HK1 khối 12 môn Hóa tham khảo
79 1438/SGDĐT-CTTT 11/12/2016 V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2016
80 1035/SGDĐT-KTKĐCLGD 11/1/2016 Về việc quản lý cấp phát bằng Tốt nghiệp THCS, THPT
81 3 10/31/2016 Bộ luật dân sự 2015
82 2 10/31/2016 Tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Hóa học
83 1438SGDĐT-CTTT 10/30/2016 1438SGDĐT-CTTT V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2016
84 4818BGDĐT-KTKĐCLGD 10/30/2016 V/v triển khai thực hiện Công văn số 4818BGDĐT-KTKĐCLGD về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017
85 1370SGDĐT-GDTH 10/30/2016 1370SGDĐT-GDTH V/v rà soát, chấn chỉnh, tránh tình trạng học sinh không đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng lên lớp
86 1 10/30/2016 Hướng dẫn sử dụng trường học kết nối